बजार-र-बिज्ञापन

विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा सिधै जेल!

टि.भी हेर्दा नेपाली झण्डा प्रयोग भएका विज्ञापनहरू कत्तिको याद गर्नुभएको छ? त्यस्ता विज्ञापनहरू आइरहन्छन्। विशेषगरी सिमेन्टको विज्ञापनमा झण्डाको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ। त्यस्ता विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरेर आफ्ना   पुरा पढ्नुहोस् “विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा सिधै जेल!”

व्यवसायमा बजार र विज्ञापन

वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्ने ठाउँ बजार हो। वस्तु तथा सेवा ग्राहकसम्म पुर्‍याउने कामलाई बजार गर्ने भन्दछन्। जीवन सञ्चालनका लागि हामीले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोग गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यी वस्तुहरू हामी बजारबाट नै प्राप्त गर्दछौँ। व्यवसायमा बजारको ठूलो महत्त्व   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायमा बजार र विज्ञापन”