अवसर

यस स्तम्भभित्र व्यावसायिक सीप, तालिम तथा रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न र व्यावसायिक अवसर पहिल्याउन सकिने किसिमका जानकारीहरू पाइन्छ/पाइनेछ।

यस स्तम्भभित्र उद्यमी/व्यवसायीलाई सरकारले दिएको अवसर र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउन सकिने सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।    

यस स्तम्भभित्र उद्यम/व्यवसायसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप, उद्यमी/व्यवसायीले गरेका प्रयास, व्यावसायिक मेला, महोत्सव लगायत गतिविधिका बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।