खबर र टिप्स

प्रतिस्पर्धीभन्दा एक कदम अगाडी कसरी हुने? (६ टिप्सहरू)

यदि तपाईँले गरिरहनुभएको जस्तै व्यवसाय अरूले पनि गरिरहेका छन्, वा तपाईँले दिइरहनुभएको सेवा अरूले पनि दिइरहेका छन् भने तिनीहरूलाई तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूका रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै: तपाई बच्चाले लगाउने कपडाको व्यवसाय गर्नु हुन्छ भने तपाईँको पसल भएको ठाउँमा नजिकै अर्को बच्चाले   पुरा पढ्नुहोस् “प्रतिस्पर्धीभन्दा एक कदम अगाडी कसरी हुने? (६ टिप्सहरू)”