Photo Source : Annapurna Post

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रममा अनुदान दिने भएको छ। उक्त निर्देशनालयबाट इच्छुक उद्यमी/कृषक समूह/ कृषि सहकारीहरूलाई समयमा नै निवेदन बुझाइ अनुदान लिनका लागि अनुरोध गर्दै सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

कसले निवेदन दिन पाउँछन्?

 • इच्छुक उद्यमी/कृषक समूह/ कृषि सहकारीहरूले निवेदन दिन पाउँछन्

केके कागजात चाहिन्छ?

 • अनुसूची २ अनुसारको आवेदन फारम

 • अनुसूचि ३ अनुसारको संक्षिप्त कार्ययोजना

 • उद्यमी/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी (नियमअनुसार नविकरण समेत भएको हुनुपर्ने) र स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्रको फोटोकपी (गत आर्थिक वर्ष सम्म दर्ता भएकोले मात्र प्रस्तावना पेश गर्न योग्य हुनेछन्।)
 • प्रस्तावकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • उद्यमी/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्थाको गत आर्थिक वर्ष सम्मको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा नियमानुसार कर चुक्ताको लागी म्यादथप भएकोमा सो को प्रतिलिपी।कर दाखिला गरेको रसिद वा अन्य रसिद मान्य हुने छैन
 • सम्बन्धित म.न.पा., उप–म.न.पा., न.पा., गा.पा.को कृषि शाखाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्थानमा भौतिक पुर्वाधारहरु (सडक, पानी, बिजुली आदि) उपलब्धता र स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेको व्यहोराको अनुसुचि ५ बमोजिमको सिफारिस पत्र

 • सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्थान प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रहेको व्यहोराको अनुसुचि ६ बमोजिमको सिफारिस पत्र

 • कार्यक्रम संचालनका लागी उद्यमी/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्ने र जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने निर्णयको फोटोकपी र जिम्मेवार व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी वा भाडामा लिएको भए १५ वर्षको सम्झौता पत्र र सम्बन्धित जग्गा धनिको लालपुर्जाको फोटोकपी
 • प्रस्तावकको कम्तिमा १५ वर्ष सम्म व्यवसाय संचालन गर्ने अनुसुचि ७ बमोजिमको प्रतिवद्धता पत्र

 • प्रस्तावकले व्यहोर्नुपर्ने रकम नगद मौज्दात रहेको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) वा लगानीको श्रोतको आधार
 • माग गरेको मेशिनरी औजारहरुको स्पेशिफिकेशन तथा लागत मुल्य

कति अनुदान पाइन्छ?

७५% वा अधिकतम रु. ४ लाखसम्मको रकम अनुदान पाइन्छ

निवेदन कहाँ बुझाउने?

निवेदन कृषि विकास निर्देशनालय वा सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रहरू नवलपरासी (ब.सु.प.) कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पा र बाँकेमा बुझाउन सकिन्छ।

निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति कहिले हो?

निवेदन यही मिति २०७६/०१/०५ गते भित्र निवेदन बुझाइसक्नु पर्छ।

कहाँ सम्पर्क गर्ने?

कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देही: ०७१-४२००१२

 

0
0
0
s2sdefault

UDHYAMI NEPAL

हाम्रो युट्युब !

img