व्यवसाय विज्ञापन

व्यवसायमा बजार र विज्ञापन

व्यवसायमा बजार र विज्ञापन

वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्ने ठाउँ बजार हो। वस्तु तथा सेवा ग्राहकसम्म पुर्‍याउने कामलाई बजार गर्ने भन्दछन्। जीवन सञ्चालनका लागि हामीले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोग गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यी वस्तुहरू हामी बजारबाट नै प्राप्त गर्दछौँ। व्यवसायमा बजारको ठूलो महत्त्व   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायमा बजार र विज्ञापन”