राष्ट्रिय झण्डा

विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा सिधै जेल!

विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा सिधै जेल!

टि.भी हेर्दा नेपाली झण्डा प्रयोग भएका विज्ञापनहरू कत्तिको याद गर्नुभएको छ? त्यस्ता विज्ञापनहरू आइरहन्छन्। विशेषगरी सिमेन्टको विज्ञापनमा झण्डाको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ। त्यस्ता विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरेर आफ्ना   पुरा पढ्नुहोस् “विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा सिधै जेल!”