कर

स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया

स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया

नेपाल सरकारद्वारा उद्यमी तथा व्यवसाय गर्नेहरुमध्ये बार्षिक रु बीस लाख कारोबार र दुई लाख सम्म आय भएका साना करदाताहरुले स्वयं कर निर्धारण डे-०१ आय विवरण भर्न पाउछन् । यो डे-०१ साना साना करदाताहरुको स्वयं घोषणा हो । यस अनुसारको कारोबारको   पुरा पढ्नुहोस् “स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया”

नेपाल सरकारद्वारा आय वर्ष २०७९/८० को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागु हुने करको दर

नेपाल सरकारद्वारा आय वर्ष २०७९/८० को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागु हुने करको दर

नेपाल सरकारद्वारा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आय वर्ष २०७९/८० को लागि नया करको दरहरु बजेटमार्फत सार्बजनिक गरेको छ र उक्त करका दरहरु २०७९ साउन १ बाट लागु भएको छ । थप जानकारीको लागि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागको   पुरा पढ्नुहोस् “नेपाल सरकारद्वारा आय वर्ष २०७९/८० को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागु हुने करको दर”

अब अनलाईनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (Personal PAN)

अब अनलाईनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (Personal PAN)

आन्तरिक राजस्व विभागले घरैबाट अनलाईन गरि व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (PPAN) लिन सकिने व्यवस्था गरि प्रयोगमा ल्याईसकेको लामो समय भैसकेको छ । यदि तपाइलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (PPAN) लिनु पर्ने भएमा निम्नानुसार स्टेपअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ ।

  • Morzila Firefox ब्राउजर
  पुरा पढ्नुहोस् “अब अनलाईनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (Personal PAN)”
मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर/भ्याट)

मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर/भ्याट)

मूल्य अभिवृद्धि करलाई छोटकरीमा मू.अ. कर अर्थात् भ्याट भनिन्छ। यसको दर्ता PAN को दर्ता जस्तै हो। मू.अ. कर दर्ता गर्दा PAN को प्रमाणपत्रमा मू.अ.   कर समेत दर्ता भनेर दर्ता मितिसमेत उल्लेख हुन्छ। सबै PAN दर्ता हुने करदाताहरूलाई मू.अ. करमा दर्ता   पुरा पढ्नुहोस् “मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर/भ्याट)”