आपूर्तिकर्ता

आपूर्तिकर्ता

कुनै व्यवसाय तथा ग्राहकहरुको लागि कुनै सेवा तथा वस्तुहरु उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्था आपूर्तिकर्ता हुन् । अर्को अर्थमा यिनलाई सेवा प्रदायक पनि भन्न सकिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा विभिन्न वस्तुहरु (कच्चा), पदार्थ औजार उपकरण र सेवा उपलब्ध गराउनु पर्र्नेे   पुरा पढ्नुहोस् “आपूर्तिकर्ता”