तलब र सर्त

तलब र शर्त

कर्मचारीलाई काम बापत दिइने पैसा तलब हो। काम गरे पछि काम गर्ने मानिसले तलब पाउनु पर्दछ। जीवन निर्वाह अर्थात खान ,लाउन,आवासको व्यवस्था गर्न, बालबच्चाहरु पढाउन, औषधोपचार  आदि जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरु पूरा गर्न तलबको महत्व छ।आफ्नो आर्थिक उन्नतिको लागि पनि तलबले   पुरा पढ्नुहोस् “तलब र शर्त”