ग्राहक

ग्राहक

व्यवसायबाट उत्पादित कुनै वस्तु वा कुनै व्यवसायबाट दिइने सेवा किन्ने अर्थात लिने व्यक्ति ग्राहक हुन् । व्यवसायको लागि ग्राहक सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि ग्राहकले वस्तु वा सेवा किन्दछ । वस्तु वा सेवा बिक्रि भए मात्र व्यवसाय चल्छ र नाफा   पुरा पढ्नुहोस् “ग्राहक”