ठेक्का

ठेक्का

समयमा कुनै काम पूरा गर्न गरिएको बोल कबोललाई ठेक्का भन्दछन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै काम पूरा गर्न,कुनै वस्तु ल्याउन वा पठाउन, ढुवानी गर्न आदि कामका लागि ठेक्का दिने गरिन्छ । व्यवसायिक संस्थाको काम अनुसार कतिपय अवस्थामा ठेक्का लगाउन पर्ने   पुरा पढ्नुहोस् “ठेक्का”