ऋण व्यवस्थापन

ऋण व्यवस्थापन

व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफूसँग भएको पैसाले मात्र नपुग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्दछ। व्यवसायका लागि एकमुष्ट लगानी रकम एकै पटक जुटाउन नसक्ने भएको हुनाले धेरै मानिसहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारीहरू, समूह, आदिबाट ऋण लिने गर्दछन्। ऋण लिएपछि   पुरा पढ्नुहोस् “ऋण व्यवस्थापन”