व्यावसायिक योजना

व्यावसायिक योजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू

व्यावसायिक योजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू

व्यावसायिक योजनामा सामान्यतया पाँच वटा मुख्य विषयहरू, जस्तै: बजार योजना, उत्पादनको योजना, खर्चको योजना,वित्तीय योजना, वार्षिक लागत आदि रहेका हुन्छन्। 

  • व्यवसायको उद्देश्य, सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्था, ठाउँ, आकार सहित व्यवसायको संक्षिप्त परिचय ।
  • व्यवसायबाट उत्पादन गरिने वस्तु, दिइने सेवाको
  पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक योजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू”
व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू

व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू

व्यवसायको सम्भाव्यताको अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा कुनै व्यवसाय छनोट भइसकेपछि उक्त व्यवसाय कहाँ गर्ने ? के कस्तो अनुभव र जनशक्ति चाहिन्छ ? व्यवसायमा के कति लगानी गर्नुपर्छ ? र त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ ? यस्तै आदि सम्बन्धी विवरणहरूको विस्तृत स्वरूप   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू”