बजार अनुसन्धान

व्यवसायका लागि बजार अनुसन्धान

व्यवसायका लागि बजार अनुसन्धान

उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने आधार नै बजार हो। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग नगरेसम्म त्यसबाट कुनै फाइदा हुँदैन। त्यसैले बजारको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र व्यवसाय गर्दा वा बढाउँदा सफल हुन सकिन्छ।

बजार अनुसन्धानका धेरै फाइदाहरू छन्। बजार अनुसन्धानले   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायका लागि बजार अनुसन्धान”