डे बुक

व्यावसायको दैनिक लेखा खाता ‘डे बुक’ कसरी राख्ने?

व्यावसायको दैनिक लेखा खाता ‘डे बुक’ कसरी राख्ने?

व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हुने खर्च तथा आम्दानीको रेकर्ड कत्तिको राख्नुहुन्छ?

दैनिक लेखा खाता डे बुकको महत्व

कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफूले कति खर्च गरियो, कति कमाइयो, कति नाफा भयो   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायको दैनिक लेखा खाता ‘डे बुक’ कसरी राख्ने?”