अनुपालन पात्रो

व्यावसायिक अनुपालन पात्रो बनाउने तरिका र पात्रो बनाउनुका फाइदाहरू

तोकिएका नीति नियमहरूको पालना गर्नु नै अनुपालन हो। नियम पालना भनेको कुनै पनि क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि विभिन्न नीति नियमहरूको पालना गर्नु पर्दछ। ती नियमअनुसार कहिले-कहिले, कुन-कुन काम गर्नु पर्दछ भनी तयार गर्ने पात्रो   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक अनुपालन पात्रो बनाउने तरिका र पात्रो बनाउनुका फाइदाहरू”