अनलाईन खरिद र बिक्री

अनलाइन व्यवसाय: यसका फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

इन्टरनेटको प्रयोग गरेर अर्थात् इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने व्यवसायहरूलाई अनलाइन व्यवसाय भनिन्छ। यसमा इन्टरनेटको माध्यमबाट ग्राहकहरूसम्म सेवा तथा उत्पादनको बारेमा जानकारी गराउने वस्तुहरूको खरिद, बिक्री गर्ने आदि क्रियाकलापहरू गरिन्छ। अनलाइनबाट वस्तु वा सेवाको अर्डर गर्न, खरिद तथा बिक्री गर्न सकिन्छ। 

विशेष   पुरा पढ्नुहोस् “अनलाइन व्यवसाय: यसका फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु”