स्वास्थ्य र सुरक्षा

व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा

व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा

आफ्नो उद्यम/व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्नु, आइपर्न सक्ने व्यावसायिक जोखिम र स्वास्थ्य खतराबाट बचाई काम गर्ने राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नु रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो। तसर्थ, कार्यस्थलमा घट्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरू पूर्ण रूपमा मेटाउनुहोस् वा कम गर्नुहोस्।

यसो गर्दा सम्भावित व्यावसायिक   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा”