व्यवसाय छनोट

व्यवसाय छनोट कसरी गर्ने ?

व्यवसाय छनोट कसरी गर्ने ?

कुन व्यवसाय गर्ने भनेर निर्णय लिने भनेको व्यवसायको छनोट हो। व्यवसायको छनोट गर्दा निम्न मुख्य कुराहरुमा विचार गर्नु पर्दछ। 

जस्तै :   

  • आफ्नो रुची र परिवारको सहमति

( आफ्नो रुची त्यसमा छ छैन र परिवारको सहमति कस्तो छ? )   

  • आफ्नो ज्ञान,
  पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय छनोट कसरी गर्ने ?”