बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार

सबै व्यवसायीले फरक-फरक काम नै त गर्न सक्दैनन् तर, त्यही नै व्यवसाय फरक तरिका र नयाँपनमा अवश्य गर्न सक्दछन्। यसरी व्यवसायमा फरकपन दिनु नै व्यवसायीको विशेषता हो। आफ्नो व्यवसायमा कुनै नयाँपन दिइएको छ भने त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मानिसको बौद्धिक   पुरा पढ्नुहोस् “बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार”