पेटेण्ट दर्ता

पेटेण्ट के हो ? कहाँ दर्ता गर्ने ? र चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?

पेटेण्ट के हो ? कहाँ दर्ता गर्ने ? र चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?

व्यापार व्यावसाय गर्दा आफूले आविष्कार गरेको नयाँ तरिका, सामान(वस्तु), व्यावसायको नाम, लोगो आदी अरू कसैले चोरी वा नक्कल गरेमा तपाईँले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै: सप्तरी जिल्लाको बर्मजिया भन्ने ठाउँमा “बाजेको पेडा पसल” नामका हेर्दा उस्तै देखिने करिब ५०   पुरा पढ्नुहोस् “पेटेण्ट के हो ? कहाँ दर्ता गर्ने ? र चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?”