कर नतिर्दा हुने समस्याहरु

कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू

कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू

कुनै प्रकारको उद्योग व्यापार पेसा वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कामहरू वा व्यवसाय सञ्चालन  गर्नेले नियमअनुसार कर तिर्नुपर्दछ। एकलौटी वा साझेदार आदि सबै व्यवसायमा नियमअनुसार आयमा कर लाग्दछ। कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व वा कर्तव्य पनि हो।

राज्य कोषको दिगो आयस्रोत भनेकै   पुरा पढ्नुहोस् “कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू”