कर चुक्ता

स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया

स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया

नेपाल सरकारद्वारा उद्यमी तथा व्यवसाय गर्नेहरुमध्ये बार्षिक रु बीस लाख कारोबार र दुई लाख सम्म आय भएका साना करदाताहरुले स्वयं कर निर्धारण डे-०१ आय विवरण भर्न पाउछन् । यो डे-०१ साना साना करदाताहरुको स्वयं घोषणा हो । यस अनुसारको कारोबारको   पुरा पढ्नुहोस् “स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण सम्बधि जानकारी र पेश गर्ने प्रक्रिया”

कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू

कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू

कुनै प्रकारको उद्योग व्यापार पेसा वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कामहरू वा व्यवसाय सञ्चालन  गर्नेले नियमअनुसार कर तिर्नुपर्दछ। एकलौटी वा साझेदार आदि सबै व्यवसायमा नियमअनुसार आयमा कर लाग्दछ। कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व वा कर्तव्य पनि हो।

राज्य कोषको दिगो आयस्रोत भनेकै   पुरा पढ्नुहोस् “कर सम्बन्धी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू”