कर्मचारी प्रोत्साहन

आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ?

आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ?

कुनै पनि व्यवसायमा कर्मचारीहरूले आफूले परिश्रम गरे बापत केही पाउने आशाका साथ काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले जुनसुकै व्यवसायले  आफ्ना कर्मचारीहरूले सेवा प्रदान गरेबापत उनीहरूलाई केही न केही पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसरी व्यवसायको उद्देश्य अनुसार आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी   पुरा पढ्नुहोस् “आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ?”