उद्यमीका भूमिका

उद्यमीका भूमिकाहरू के-के हुन्छन् ?

उद्यमीका भूमिकाहरू के-के हुन्छन् ?

एउटा व्यक्तिले आफू सफल उद्यमी बन्नको लागि विभिन्न भूमिकाहरु निभाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै: बजारमा नभएको नवीन र सृजनात्मक प्रविधिहरू प्रयोग भएको समान उत्पादन गर्ने र बेच्ने, सकेसम्म जोखिम मोलेर थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन र फाइदा लिने,  आफ्नो सामानको बारेमा ग्राहकलाई   पुरा पढ्नुहोस् “उद्यमीका भूमिकाहरू के-के हुन्छन् ?”