व्यवसाय नवीकरण

आफ्नो फर्म/कम्पनी कसरी नवीकरण गर्ने?

कम्पनी वा फर्म कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न हरेक वर्ष वा तोकिएको अवधिमा सरकारलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो दस्तुर सरकारलाई बुझाएपछि कम्पनी नवीकरण हुन्छ। तर यसरी समयसमयमा नवीकरण दस्तुर नतिरेमा कम्पनी गैरकानुनी मानिन्छ। यस्तो हुँदा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने देखि कम्पनी खारेज   पुरा पढ्नुहोस् “आफ्नो फर्म/कम्पनी कसरी नवीकरण गर्ने?”

व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू

अवधि सकिएपछि कुनै काम कुरालाई फेरि लागु गर्न वा निरन्तरता दिन कानुनी रूपमा अनुमति लिने काम नवीकरण हो। व्यवसायलाई पनि दर्ता भएपछि निरन्तरताका लागि तोकिएको अवधिमा अनुमति लिनुपर्ने वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।अनुमति लिनुपर्ने वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कुनै   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू”