हाँस पालन

व्यावसायिक हाँस पालन कसरी गर्ने ?

व्यावसायिक हाँस पालन कसरी गर्ने ?

नेपालमा कुखुरा पालन गरेजस्तै हाँस पालन पनि  गर्न सकिन्छ। हाँस पालन र  कुखुरा पालनको प्रणाली उस्तैउस्तै छन्। यद्यपि, कुखुराको तुलनामा हाँस भन्दा विभिन्न प्रकारको मौसम र ठाउँमा पाल्न सकिन्छ। 

हाँस अरू कुनै कृषि बाली नहुने र पशुपालन गर्न गाह्रो हुने   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक हाँस पालन कसरी गर्ने ?”