सुशासनका फाइदा

व्यावसायिक सुशासन: फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

व्यावसायिक सुशासन: फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

नीति नियमअनुसार पारदर्शी तरिकाले काम सञ्चालन हुनु सुशासन हो। कुनै पनि व्यवसायलाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्न, त्यसलाई तोकिएको नीति नियम पालना गरी, सोही नियमानुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यवसायका हरेक काम कारबाही पारदर्शी हुनु पर्छ। त्यो नै व्यवसायको सुशासन हो। 

सुशासनका   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक सुशासन: फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू”