व्यावसायिक सल्लाह

नयाँ व्यवसायका लागि सल्लाह र सहयोग कसरी लिने?

नयाँ व्यवसायका लागि सल्लाह र सहयोग कसरी लिने?

नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्नुअघि नै सबैलाई सबै कुराको ज्ञान नहुन सक्छ। पहिलो अनुभव भएका कारण व्यवसायको योजना बनाउनदेखि लाग्ने लगानी जुटाउन, त्यसलाई दर्ता गर्न, कार्यालय स्थापना गर्न र चाहिने मेसिन उपकरणहरू जुटाउन, आवश्यक सीप हासिल गर्न, व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन   पुरा पढ्नुहोस् “नयाँ व्यवसायका लागि सल्लाह र सहयोग कसरी लिने?”