व्यवसाय दर्ता

व्यवसाय दर्ता

व्यवसाय दर्ता

सम्बन्धित निकायमा गएर नियमअनुसार आफूले गर्न खोजेको व्यवसायलाई सूचीकृत गर्नुलाई व्यवसायको दर्ता भनिन्छ। दर्ता नगरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन। दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा जरिवाना लाग्दछ।

लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको सम्बन्धमा सञ्चालन भएको ६ महिनाभित्र दर्ता गर्न निवेदन दिनु   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय दर्ता”