व्यवसाय दर्ता खारेज

व्यवसाय दर्ता खारेज

व्यवसाय दर्ता खारेज

व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कहिलेकाहीँ विभिन्न परिस्थिति आउन गई यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने र व्यवसायको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैलाई व्यवसाय खारेज गर्ने भनिन्छ। 

यो स्वैच्छिक खारेजी हो। तोकिएको नीति नियम पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट पनि व्यवसाय खारेज गरिदिने   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय दर्ता खारेज”