व्यवसायको परिचय

व्यवसायको परिचय

व्यवसायको परिचय

आम्दानी कमाउने उद्देश्यले गरिने उत्पादन, निर्माण तथा सेवा आदि क्रियाकलाप नै व्यवसाय हो। यसलाई नाफा आर्जन गर्नका लागि गरिने सङ्गठित प्रयास भनिन्छ। पेसा, इलम, रोजगार, उद्यम सबै शब्दले व्यवसायलाई नै बुझाउँछन्। पैसा वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने एउटा तरिका वा माध्यम   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको परिचय”