व्यवसायको नाम दर्ता

व्यवसायको नाम दर्ता

व्यवसायको नाम दर्ता

व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यवसायको प्रकृति अनुसार नाम छनोट गर्नु पर्दछ। त्यही छनोट भएको नामबाट नै व्यवसाय दर्ता हुन्छ। व्यवसाय दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने व्यवसायको स्किम (व्यवसायको विस्तृत विवरण) तयार गर्दा नै व्यवसायको नाम उल्लेख गर्नु पर्दछ।

व्यवसायको नाम छनोट   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको नाम दर्ता”