मनोसामाजिक स्याहार

मनोसामाजिक स्याहार

मनोसामाजिक स्याहार

 ‘मनोसामाजिक’ शब्द ‘मन’ र ‘समाज’ शब्द मिलेर बनेको छ। मन भन्नाले व्यक्तिको भावना, विचार, सोचाइ तथा धारणा बुझिन्छ। समाज भनेको व्यक्ति, परिवार, साथीभाइ, स्कुल, समुदाय र सङ्घसंस्था मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी मनोसामाजिक शब्दले मन र समाज बिचको सम्बन्धलाई जनाउँछ।

मनोसामाजिक   पुरा पढ्नुहोस् “मनोसामाजिक स्याहार”