तनावरहित जीवन

तनाव भयो ? कम गर्न यसो गर्नुहोस्:

तनाव भयो ? कम गर्न यसो गर्नुहोस्:

आफ्नो जीवनप्रति भएका र गरेका कुनै पनि काम, कुरा र सफलता, असफलताप्रति सहमत नहुनु तनाव हो। कर्म गरेपछि परिणाम आइसक्यो र पनि स्वीकार छैन। कुनै घटना घटिसक्यो जसलाई रोक्ने सामर्थ्य हाम्रो हातमा छैन र पनि अस्वीकार छ, त्यो नै तनाव   पुरा पढ्नुहोस् “तनाव भयो ? कम गर्न यसो गर्नुहोस्:”