किन गर्ने

व्यवसायको लेखापरीक्षण: किन गर्ने र कसले गर्ने ?

व्यवसायको लेखापरीक्षण: किन गर्ने र कसले गर्ने ?

व्यवसाय सञ्चालन भएपछि त्यसको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्दछ। विधिसम्मत तरिकाले कुनै संस्था, व्यवसाय, कम्पनी आदिको आम्दानी खर्चको सम्परीक्षण गर्नुलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिकाले गरिन्छ।

बाह्य लेखा परीक्षण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि गरिन्छ। कानुनी रूपमा   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको लेखापरीक्षण: किन गर्ने र कसले गर्ने ?”