उद्योगका प्रकार

उद्योगको जानकारी

उद्योगको जानकारी

सीप साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उद्योग भनिन्छ । रोजगारी र निर्यात प्रवर्धन गरी देशको आर्थिक विकास गर्न उद्योगको विकास आवश्यक छ। उद्योगलाई देश विकासको मेरुदण्ड मान्न सकिन्छ। बेरोजगारी कम गरी गरिबी निवारणमा उद्योगको   पुरा पढ्नुहोस् “उद्योगको जानकारी”