उद्यमीमा हुनुपर्ने गुणहरू

उद्यमीमा हुनुपर्ने गुणहरू

उद्यमीमा हुनुपर्ने गुणहरू

एउटा सफल उद्यमी बन्नको लागि धेरै गुणहरूको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार सफल उद्यमी बन्नको लागि केही नभई नहुने गुणहरू हुन्छन्, जसमध्य केही निम्नअनुसार छन्।   

लगाव (प्यासन): उद्यमीले आफ्नो रुचीको क्षेत्रमा उद्यम/व्यवसाय गर्दै छ भने लगाव अनि निरन्तरता दिन सक्छ,   पुरा पढ्नुहोस् “उद्यमीमा हुनुपर्ने गुणहरू”