योजना बनाउनुका फाइदाहरू

व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू

व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू

व्यवसायको सम्भाव्यताको अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा कुनै व्यवसाय छनोट भइसकेपछि उक्त व्यवसाय कहाँ गर्ने ? के कस्तो अनुभव र जनशक्ति चाहिन्छ ? व्यवसायमा के कति लगानी गर्नुपर्छ ? र त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ ? यस्तै आदि सम्बन्धी विवरणहरूको विस्तृत स्वरूप   पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक योजना बनाउनुका फाइदाहरू”