चलिरहेको कम्पनी, उद्योग वा फर्म विविध कारणले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएर बिक्री गरेपछि किन्ने व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उद्योग नामसारी गर्नको लागि सो उद्योग दर्ता गरेको ठाउँ(जस्तै सानो उद्योग भए घरेलु तथा  साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी भएमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय) मा गएर तोकिएका कागजात पुर्याएर नामसारीको लागि निवेदन दिनुपर्छ। 

के कस्तो अवस्थामा कम्पनी नामसारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ?

 • फर्म धनीले स्थायी रूपमा देश छोडेर अन्य कुनै देशमा जाने भएमा
 • फर्म धनी मानसिक रूपमा असमर्थ भएमा
 • फर्म धनीको मृत्यु भएमा
 • वा अन्य कुनै कारणले कम्पनी, उद्योग वा फर्म बिक्री गरेमा 

नामसारी गर्न के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ?

 • उद्योग दर्ता गरेको कार्यालयमा नामसारीको लागि तोकिएको कागजात सहित निवेदन दिनुपर्छ।
 • निवेदन दिँदा के कारणले नामसारी गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट खुलाउनुपर्छ।
 • यदि कम्पनीको मालिकको मृत्यु भएकाले नामसारी गर्न लागेको भए निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
  • कम्पनी धनीको मृत्यु पछिका हकवालाहरूले आपसी समझदारीमा नामसारी गर्ने भए मन्जुरीको कागज, सक्कल नागरिकता, नाता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र अन्य आवश्यक काजगपत्र सहित दरखास्त दिन सक्छन्।
  • तर हकवालाहरूबिच नामसारीलाई लिएर विवाद भएमा तिनै हकवालाले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा हकदावी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो गरेपछि कानुन बमोजिम कामकारबाही हुन्छ।
 • नामसारीका लागि फर्म लिने दिने दुवै व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ।

के के कागजपत्र चाहिन्छ?

 • नामसारी दिने व्यक्तिले दिएको नामसारी पत्र
 • फर्म दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र
 • आयकर तिरेको प्रमाण देखाउनको लागि स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नामसारी लिनेको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको तीन प्रति फोटो र सक्कल नागरिकता
 • अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेको रसिद
 • अनुमति लिनुपर्ने उद्योग हो भने अनुमति नामसारी भएको पत्र जस्तै औषधि बनाउने/बिक्रि गर्ने फर्म, मदिरा वा सुर्तीजन्य व्यवसाय 
 • नामसारी दस्तुर बुझाएको रसिद

के कति शुल्क तिर्नुपर्छ?

उद्योग/फर्म नामसारी गर्दा पुजी अनुसार नयाँ दर्तामा लाग्ने सरहको दस्तुर लाग्छ।

 • रु १,००,००० सम्म रु ६००।–
 • रु १,००,००१ देखि ३,००,००० सम्म रु २,०००।–
 • रु ३,००,००१ देखि ५,००,००० सम्म रु ४,०००।–
 • रु ५,००,००१ देखि १०,००,००० सम्म रु ७,५००।–
 • रु १०,००,००१ देखि ५०,००,००० सम्म रु १०,०००।–
 • रु ५०,००,००१ र सो भन्दा माथि रु १५,०००।–

यी कागजातका साथ निवेदन बुझाएपछि कार्यालयले राजस्व दस्तुर बुझाए/नबुझाए बारे जाँच गर्छ। नामसारी सम्बन्धमा उजुर परे/नपरेको हेरेर उजुरी नपरेको भए नामसारी वा स्वामित्व परिवर्तन गरिदिन्छ।

स्रोत: प्राइभेट फर्म सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट पाइने सुविधाहरूका बारेमा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

साथै व्यवसाय सम्बन्धि अरु लेखहरूका बारेमा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

 

0
0
0
s2sdefault

हाम्रो फेसबुक!

 

हाम्रो युट्युब!

उद्यमी नेपाल