कुनै एक व्यक्ति वा फर्मको नाममा दर्ता भएको उद्योग अर्को व्यक्ति वा फर्मको नाममा सार्नु पर्यो भने घरेलु तथा  साना उद्योग कार्यालयमा गएर सार्न सकिन्छ। यसलाई नामसारी अथवा स्वामित्व परिवर्तन भनिन्छ। नामसारी गर्नुपरेमा निवेदनका साथ विभिन्न कागजात सँगै बुझाउनुपर्छ। ना जसले फर्मको नामसारी गर्न लागेको हो त्यो व्यक्ति स्वयम कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ।

नामसारी गराउनका लागि निम्न कागजातहरू आवश्यक छन्:

  • नामसारी हुने व्यक्तिको निवेदन 
  • नामसारी हुने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी 
  • नामसारी गर्ने व्यक्तिले दिएको नामसारी पत्र  
  • नामसारी पत्रमा सनाखत गर्न स्वयम उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा अधिकृत वारेशनामा वा अरू कुनै सरकारी कार्यालयमा भएको सनाखत 
  • सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले निवेदनमा कुनै पनि समस्या छैन भनेर दिएको सकारात्मक प्रतिक्रिया 
  • अनुमति लिनुपर्ने उद्योग हो भने अनुमति नामसारी भएको पत्र 
  • नामसारी दस्तुर रु.१००/- राजस्व बुझाएको रसिद

यी कागजातका साथ निवेदन बुझाएपछि कार्यालयले राजस्व कार्यालयको प्रतिक्रिया हेर्छ। नामसारी सम्बन्धमा उजुर परे नपरेको हेरेर उजुरी नपरेको भए नामसारी वा स्वामित्व परिवर्तन गरिदिने छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट पाइने अरु सुविधाहरूका बारेमा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

साथै व्यवसाय सम्बन्धि अरु लेखहरूका बारेमा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

 

0
0
0
s2sdefault

हाम्रो फेसबुक!

 

हाम्रो युट्युब!

उद्यमी नेपाल