Photo Source : Livemint

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं ३, हेटौंडाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार डिप बोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान दिइने भएको छ। उक्त मन्त्रालयबाट इच्छुक प्रदेश नं ३ (चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली)का कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि फर्म, कृषि उद्यमी र उपभोक्ता समितिहरूले आवश्यक कागजातहरू सहित समयमै प्रस्ताव बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

के के सर्तहरू छन्?

 • प्रदेश नं ३ (चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली)का कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि फर्म, कृषि उद्यमी र उपभोक्ता समितिहरूले प्रस्ताव बुझाउन पाउनेछन्
 • भित्री मधेस हो भने दश हेक्टर वा बढी क्षेत्रफल हुनु पर्नेछ र पहाडी क्षेत्र हो भने पाँच हेक्टर वा बढी हुनु पर्नेछ। तर पकेट क्षेत्र वा विशेष कृषि कार्यक्रम घोषित क्षेत्र हो भने मधेशमा न्यूनतम पाँच र पहाडमा न्यूनतम दुई हेक्टरमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ  
 • बोरिङ सञ्चालन गर्ने क्षेत्र सडकसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ
 • पच्चीस हेक्टर भन्दा बढी सिँचाई गर्ने क्षेत्रफलमा सञ्चालन गर्ने हो भने बढीमा १.५ कि.मि भित्र ११ के.वि विधुत प्रसारण लाइन भएको हुनुपर्नेछ

के के कागजात चाहिन्छ?

 • रु. १० को हुलाक टिकट टाँसिएको अनुसूची-१ अनुसारको निवेदन

 

 • अनुसूची-२ अनुसारको विवरण र सो विवरणलाई प्रमाणित गर्ने कागजातहरू

 

 • संस्था हो भने संस्था दर्ता तथा नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • संस्थाको बैठकको निर्णयको फोटोकपी
 • प्रस्ताव दिनेले लागत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धतापत्र
 • अन्य कुनै निकायबाट अनुदान लिएको वा नलिएको प्रतिबद्धतापत्र
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र

कति शुल्क लाग्छ?

 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाको धरौटी खाता नं. १३००२०२०००००१, मन्त्रालयको कोड नं. ७०३३५३२०१ मा प्रति हेक्टर रु. १०००/- का दरले रकम जम्मा गरेको सक्कली भौचर पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ

निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति कहिले हो?

यही मिति २०७५/१०/३० गते भित्र निवेदन बुझाइसक्नु पर्छ

कहाँ सम्पर्क गर्ने?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं ३, हेटौंडा: ०५७-५२५६४२

सूचना जस्ताको त्यस्तै:

 

0
0
0
s2sdefault

भिडियो प्रतियोगिता- पुरस्कारमा एक लाखसम्म!

हाम्रो युट्युब!

 

 

कृषि उत्पादन यहाँ बेच्नुहोस् !